Kontakt

kgk izvana

KGK d.o.o.
Poslovni park Karlovac 1/J
Belajske Poljice
47 252 Barilović

Tel. ++385 (0)47 645 981
++385 (0)47 645 984
Fax. ++385 (0)47 641 399

E-mail: kgk@ka.t-com.hr